Carousel

Dodatek

Stálý dodatek k místním pravidlům pro turnaje Morava Golf Tour (úleva)

Dropování ztraceného míče, nebo míče v autu.

Další možnost úlevy k postupu se ztrátou rány a vzdálenosti v případech, kdy je míč ztracen nebo mimo hřiště:

Pozor — úlevu nelze využít, pokud byl odehrán provizorní míč!

Jestliže není míč hráče nalezen do 3 minut nebo je známo nebo prakticky jisté, že je míč mimo hřiště, může hráč postupovat podle pravidla 18.1

(a s jednou trestnou se vrátit na původní místo)

Nebo

postupovat podle tohoto Místního pravidla a s dvěma trestnými ranami využít úlevu spuštěním původního nebo nahrazeného míče kdekoli do oblasti úlevy definované body A-B:

a) Jako bod A se definuje místo, kde se předpokládá, že se míč zastavil, ale nebyl nalezen, nebo místo, kde překročil hranici hřiště 

b) Jako bod B se definuje nejbližší místo na ferveji, které není blíže jamce než bod A 

c) Oblast úlevy je kdekoli mezi pomyslnými spojnicemi jamky a referenčních bodů A a B (a jejich prodloužení o 2 hole směrem od této spojnice), ale s následujícími omezeními: oblast úlevy musí být v oblasti hřiště v poli a nesmí být blíže jamce než referenční bod A. Hráč nemůže využít tuto možnost úlevy, když je známo nebo prakticky jisté, že se jeho původní míč zastavil v trestné oblasti, nebo když odehrál další míč provizorně se ztrátou rány a vzdálenosti podle Pravidla 18.3.

Děkujeme Josefu Slezákovi a časopisu GOLF