O Morava Golf Tour

Morava Golf Tour (MGT) je uzavřená partnerská tour,
jejiž osmý ročník se bude hrát na devíti hřištích s rozumnou dostupností od Brna.


Turnaje MGT se hrají systémem stableford
s plným vyrovnáním na úpravu hcp. Na každém turnaji jsou vyhlášeny výsledky ve třech hcp kategoriích. První tři hráči v každé kategorii obdrží věcné ceny. Dále budou oceněni vítězové vložených soutěží — Longest drive, Nearest to pin a dalších soutěží. Na každém turnaji MGT se budou hráči pokoušet o automobil na jamce označené Hole in one.

Každého z turnajů se zůčastní
cca 90 hráčů, pro které bude zajištěný plný servis — snídaně, svačina, občerstvení na hřišti a oběd po hře.

Na všech turnajích MGT
bude mezi hráči probíhat charitativní sbírka pro obecně prospěšnou společnost POMÁHÁME.

Vyhlášení celkového vítěze tour
a předání výsledku charitatvní sbírky proběhne v rámci závěrečného večírku MGT.

 
Pravidla MGT — průběžné pořadí
Výsledky prvních osmi turnajů se zapisují do průběžného pořadí, ze kterého vzejde finálová dvanáctka.
Na závěrečném turnaji proběhne finálový souboj dvanácti nejlepších hráčů, který rozhodne o celkovém vítězi tour. 

 
Celkové hodnocení bude probíhat následovně:

I.
Průběžné pořadí je sestavováno na základě výsledků na vypsaných turnajích MGT.

II.
Do tabulky průběžného pořadí se zapíše každému hráči počet bodů odpovídající dosaženým netto stablefordovým bodům sníženým o jednu desetinu přesného hcp, se kterým hráč do daného turnaje nastoupil, minimálně však 30 a maximálně 40.

III.
Do konečného pořadí se každému hráči započítá jeho pět nejlepších výsledků.

IV.
V případě rovnosti bodů určí pořadí na prvních místech po odehrání posledního turnaje lepší pátý započítavaný výsledek, pokud i on bude stejný tak čtvrtý započítávaný výsledek, pak lepší třetí výsledek, poté druhý a pokud bude stejný i on, pak první výsledek. V případě rovnosti všech pěti započítávaných výsledků, rozhodne o pořadí los.

V.
Z průběžného pořadí bude vycházet i další tradiční soutěž - Nejúspěšnější partner. Vítěze určíme součtem bodů každého jednotlivého hráče partnera a zprůměrováním počtu startů nominovaných partnerem tour. Nejúspěšnější partner bude také vyhlášen na Závěrečném večírku MGT.

 

Systém hry a bodování finálového turnaje

Dvanáct nejlepších hráčů z vzešlých po osmi hrách z průběžného pořadí se utká na Závěrečném turnaji. Sestava finálových flitů se bude losovat před zahájením.

Finálová dvanáctka bude hrát hru na rány s 2/3 odpočtem HCP (max 36). Nejvyšší počet ran na jamku je 10. Celkovým vítězem MGT 2019 se stane hráč s nejmenším počtem ran po odečtu.

V případě rovnosti počtu ran rozhodne o vítězi menší počet ran na druhé devítce, v případě další rovnosti výsledek na první devítce.